logo
DOMOV ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE TEST JAZYKOVEJ ÚROVNE PRIHLÁŠKA CENNÍK KONTAKT
 
 

Ponuka kurzov

Listen-and-speak

Jazykové kurzy pre dospelých:

A1 Beginner

Tento kurz je určený dospelým záujemcom o štúdium jazyka, ktorí ešte nemali kontakt s angličtinou a považujú sa za úplných začiatočníkov.
Počas jedného trimestra účastníci tohto kurzu zvládnu úplné základy jazyka, základnú slovnú zásobu, naučia sa vyjadrovať jednoduchými vetami a tiež pýtať sa na základné informácie.

A2 Elementary

Tento kurz je určený pre všetkých ktorí chcú začať od začiatku ale nie sú úplní začiatočníci. Poznáte to, v minulosti ste sa už učili angličtinu ale momentálne máte pocit, že vlastne nehovoríte anglicky.
Tento kurz Vám pomôže začať síce od začiatku, ale pomerne svižným tempom napredovať a upevniť si základy na ktorých sa dá stavať.
Prostredníctvom komunikácie sa naučíte používať gramatické štruktúry a väzby, ktoré sú súčasťou rozhovorov v každodennom živote.
Hello-My_name

B1 Pre-intermediate

Tento kurz základy jazyka rozširuje a rozvíja schopnosti komunikácie.
Naučíte sa súvisle vyjadrovať svoje myšlienky, rozprávať o svojich zážitkoch a plánoch. Tiež sa zdokonalíte v písomnom prejave.
Na tejto úrovni začnete používať jazyk nielen na základnú komunikáciu, ale zároveň ako nástroj na získavanie nových poznatkov, čo Vám pomôže lepšie sa orientovať v množstve informácii, ktoré sú dnes k dispozícii.
Naším cieľom je aby ste po ukončení tejto úrovne boli schopní sebavedome používať angličtinu v hovorenom ale aj v písomnom prejave. Či už sa rozhodnete pokračovať, alebo nie, Vaša angličtina by mala byť dostatočná na používanie v pracovnom či osobnom živote.

B1+ Intermediate

Prečo nechcieť viac? Jazyk už pre Vás nie je až taký cudzí. Zvládli ste zaujímavú mierne pokročilú gramatiku. Vaša slovná zásoba je relatívne široká, poznáte aj slová, ktoré nepatria do každodennej slovnej zásoby.
Práve Vám je tento kurz určený.
Pomocou zaujímavých materiálov sa dozviete veľa informácií o svete okolo Vás. Gramatiku a slovnú zásobu si budete naďalej prehlbovať, opakovať a opakovať...
Naším cieľom je urobiť zo štúdia jazyka koníček a príjemnú náplň Vášho voľného času.

Jazykový kurz B1+ - B2

Tento kurz je určený pre všetkých Vás, ktorým sa podarilo dostať na úroveň B1+, dobre ovládate slovnú zásobu, gramatiku, viete sa vyjadriť v anglickom jazyku, ale zároveň veľmi dobre viete, že o to nechcete prísť. A to sa Vám podarí len neustálym kontaktom s jazykom.
Kurz prebieha raz týždenne a je založený na komunikácii a diskusii s použitím zaujímavých materiálov z rôznych oblastí bežného života.

Detské kurzy

Jazykový kurz pre školákov (12 - 15 rokov)

Cieľom kurzu je naučiť deti prirodzene komunikovať, zvládnuť základnú gramatiku a slovnú zásobu, ale zároveň prostredníctvom zaujímavých materiálov získať vedomosti o svete okolo nás.
Veríme, že správnym prístupom k výuke anglického jazyka pomôžeme deťom získať schopnosti, ktoré budú potrebovať pre život v 21. storočí.

teens-study

Rozvrh hodín

Pondelok 14.30-15.50   B1 16.00-17.00   Gramatika 18.30-20.10   A1
Utorok 14.30-15.50   B1 16.20-17.40   B1+ 17.50-19.10   A1
Streda 14.30-15.50   B1 16.30-18.10   B1 18.30-20.10   A1
Štvrtok 14.30-15.30   B1 16.20-17.40   B1+ 17.50-19.10   A1
Piatok   16.00-17.20
kurz pre školákov