ENGLISH FOR YOU

ENGLISH FOR WORK      *      ENGLISH FOR LIFE      *      ENGLISH FOR FUN

office Jazykové kurzy angličtiny pre firmy
 • Výučba anglického jazyka pre zamestnancov firiem v oblasti Banská Bystrica, Zvolen a okolie.
 • Kurzy prebiehajú priamo na pracovisku zákazníka 1 až 3 krát týždenne na základe individuálnej dohody.


Typy kurzov

 • kurzy všeobecnej angličtiny pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých
 • kurzy Business English pre mierne pokročilých a stredne pokročilých
 • výuka v malých skupinách 2-8 študentov alebo individuálne "One-To-One"

Metodika výučby, učebné materiály
 • komunikatívny prístup
 • aktívne zapojenie študentov do výuky
 • rovnomerné rozvíjanie všetkých jazykových zručností s dôrazom na konverzáciu a počúvanie
 • dobré zvládnutie gramatiky na dosiahnutie plynulosti jazykového prejavu
 • praktický nácvik jazyka v modelových situáciách
 • skupinové rozhovory, párové dialógy
 • učebné materiály sú čerpané z popredných medzinárodných vydavateľstiev Macmillan, Oxford University Press
 • používané učebnice: Inside Out, Straightforward, In Company, Headway
 • na spestrenie výučby sa používajú doplnkové materiály - články z Internetu, audionahrávky
 • vyučovacia jednotka 2x45 minút
books

Referencie:
na vyžiadanie

Kontakt:
Gitka Kottmanová
english.gk@gmail.com
, tel.: 0903 559665